Upravljanje skladištem

Uspješnost poslovanja direktno ovisi o učinkovitom upravljanju skladištem.

Premale količine na zalihi rezultiraju neostvarenom prodajom, a previsoka ulazna cijena ili prevelik popust prilikom prodaje mogu rezultirati direktnim financijskim gubitcima.

Ulaz, izlaz, promjena cijena, inventura robe na skladištu – standardne su operacije neophodne za upravljanje zalihama u materijalnom i financijskom smislu. Točnost prilikom izvršavanja je od najveće važnosti, a same operacije moraju biti nedvosmislene i jednostavne za izvođenje.

Automatizijom i uz upotrebu brojnih kontrolnih mehanizama, inače kompleksne operacije se izvršavaju jednostavno i brzo, a mogućnost pogreške je svedena na minimum.


Kalkulacije/zaduženja

Najzahtjevniji dio skladišnog poslovanja sada je jednostavan, pregledan, siguran i brz.

Za unos artikala moguće je koristiti originalne dobavljačeve šifre što dodatno olakšava unos i ispravan odabir artikla. Stavke unosite točno onako kako je specificirano na računu bez obzira u kojoj je valuti ulazni dokument.

Iz ulazne cijene, zavisnih troškova i marže, program izračunava prodajnu cijenu i ako je sve točno prepisano s ulaznog dokumenta, ulaz robe na skladište je gotov. Brzo i precizno.

Prilikom unosa, automatski se kontrolira prodajna cijena tako da će program signalizirati ako je izračunata cijena previsoka. To znači da nešto s ulaznim parametrima nije u redu. Ili je marža zadana previsoko, ili je ulazna cijena veća nego uobičajeno.


Otpremnice

S odpremom onog što prodajete započinje pretvorba vašeg truda, uloženog vremena, novca i energije u novu vrijednost.

U tom ključnom tenutku želite imati potpunu kontrolu i ne želite da nešto krene krivo.

Izrada otpremnice u RIVA mini ERP ne samo da je jednostavno i brzo, nego u isto vrijeme automatski ažurira skladište pa trenutačno imate uvid u pravo stanje stvari, ali i stvarni podatak o zaradi.

Samo jednim klikom program će na temelju otpremnice sam kreirati račun sa svim potrebnim elementima.

U svega nekoliko minuta imati ćete bez­prije­kor­no napisanu odpremnicu, ažurirano skladište i informaciju o točnoj zaradi (RUC).


Nivelacije, promjene cijena

Ponekad je potrebno promijeniti cijene...

Razlozi za promjenu cijena mogu biti brojni. Kako bilo, u svakom slučaju nastojimo da cijena proizvoda bude takva da omogućava najbolje rezultate. Nekad cijenu treba uskladiti s očekivanjima tržišta (povećati ili smanjiti), a nekad ju je potrebno promijeniti, jer su se promijenile druge okolnosti poslovanja.

Dobar primjer promijenjenih okolnosti je promjena tečaja valute u kojoj se nabavlja određena roba. Ako je ta promjena značajna, utjecat će i na promjenu prodajnih cijena. Drugi primjer je znatnije povećanje nabavnih cijena. U svakom slučaju, potrebno je napraviti analizu utjecaja i po potrebi napraviti uskladu cijena.

Cijenu je moguće mijenjati za pojedini proizvod, za grupu proizvoda ili za sve proizvode. Modul za Nivelacije omogućava brzu, jednostavnu i preciznu uskladu te trenutnu informaciju o utjecaju na prodajnu vrijednost.

Cijenu možete promijeniti po potrebi samo za određenu isporuku i količinu ili za cjelokupnu količinu na skladištu. Cijena se može mijenjati za sve artikle ili samo za odabrane. Promjena je moguća za određeni postotak ili uskladiti s novim tečajem. Program sam automatski radi nivelacije, a izračun je brz i točan.


Inventura

Osim što je i zakonska obveza, potrebno je povremeno napraviti inventuru i uskladiti stanje „na papiru“ sa stvarnim stanjem.

Moguće je, a ponekad i poželjno, raditi ciljane inventure. Na primjer inventura za grupu udarnih proizvoda ili za jedan odjel može dati dobru informaciju o tome kakvo je postupanje s robom.

Inventuru možete raditi za sve artikle ili samo za točno odabrane. Program kreira popisnu listu, a nakon što se brojane količine evidentiraju, automatski imate pregled o tome kolike su razlike količinski i financijski. Vizualno su uočljiva odstupanja tako da brzim pregledom možete uočiti problematična mjesta.